Veiligheidsbrillen

INSPIRATIE

OP ZOEK NAAR JOUW BRIL
Brildragers hebben op hun werkpost nood aan een aangepaste correctieveiligheidsbril. Van alle persoonlijke beschermingsmiddelen zijn veiligheidsbrillen het moeilijkste te introduceren, zeker voor mensen die overdag geen bril nodig hebben. Daarom moet een veiligheidsbril comfortabel zitten.

Meestal wordt er ook niet gedacht aan de gevaren die kunnen leiden tot een mogelijk ongeluk totdat het te laat is.
Werknemers gaan ervan uit dat de machines die ze gebruiken veilig zijn. De nonchalance van de werknemer is een belangrijke factor. 

Werknemers die in het dagelijkse leven al een correctiebril dragen, hebben op hun werkpost nood aan een aangepaste correctieveiligheidsbril. Van alle persoonlijke beschermingsmiddelen zijn veiligheidsbrillen het moeilijkste te introduceren. Er is meestal een gebrek aan motivatie om een veiligheidsbril te dragen. Zeker voor mensen die in het dagelijkse leven geen bril nodig hebben, zetten niet graag een bril op. Het moet comfortabel zitten en de kleur van het montuur kan belangrijk zijn.

Meestal wordt er ook niet gedacht aan de gevaren die kunnen leiden tot een mogelijk ongeluk totdat het te laat is.
Werknemers gaan ervan uit dat de machines die ze gebruiken veilig zijn. De nonchalance van de werknemer is een belangrijke factor.
De vraag wordt gesteld of het nodig is een veiligheidsbril continu op de werkplek te dragen. Preventiemaatregelen nemen wordt in vraag gesteld totdat er een ongeval gebeurt. Veiligheid is momenteel een topprioriteit in het bedrijfsleven. Het is de grootste investering waarmee een bedrijf te kampen heeft. Veiligheid wordt gecreëerd door het voorkomen, het uitschakelen van risico’s en gevaren en anderzijds door het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Jaarlijks vinden er dan ook veel ongevallen plaats met blijvende schade tot gevolg zoals gezichtsverlies. Een oogletsel betekent niet alleen persoonlijk leed voor het slachtoffer, maar houdt ook meestal in dat men arbeidsongeschikt is, waardoor er voor de andere werknemers dus meer arbeid wordt vereist en de druk op medecollega’s wordt verhoogt.
Een veiligheidsbril is dus een zeer belangrijk beschermingsmiddel in de industrie waarbij een verplicht gebruik wordt aangewend vanaf het moment dat men het bedrijfsterrein binnengaat. Vooral als men de veiligheidsbril gedurende de hele dag moet gebruiken, moet er voldoende aandacht worden besteed aan het soort materiaal van montuur.

Contacteer ons

Zit je met een vraag ?  Neem contact met ons op en wij helpen je graag meteen verder.
NEEM CONTACT MET ONS OP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram